Project Description

Accountancy Systems

RESULTATEN

  • 249 nieuwe volgers op Twitter
  • 176 verstuurde tweets
  • 357 retweets
  • 75.355 impressies
  • 30 nieuwe LinkedIn connecties
  • 173 link clicks
  • 108.698 bereikte accounts met #AccountancySystems
  • 94.046 bereikte accounts met #FinancialSystems
  • 2100 aanmeldingen

AFBEELDINGEN

TOPTWEETS #